Некои типови на власт за кои можеби не сте слушнале

На луѓето им е потребно редослед, мир и просперитет. Тука се вклучува и владата. Како и да е, сите имаат различна идеја и перспектива како сето тоа изгледа. Од монархиии до демократии, разни системи преовладувале во текот на годините. Додека една влада била одлична за просперитет и човековите права, друга се одликувала со катастрофални идеи, нарушување на правата па дури и предизвикување на геноцид.

Денес, демократијата стои високо како најпопуларна форма на власт, но што е со другите системи на владата?

Еве, ви ги претставуваме 25-те типови на власт за кои можеби не сте слушнале.

Логократија

Потекнува од авторот Вашингтон Ирвинг, кога ги опиша Соединетите Држави како Логократија во своето дело „Салмагунди“ или Salmagundi. Логократијата е систем на влада создаден и управуван од зборови.

Плутократија

Плутократија е влада во која владеат богатите, било директно или индиректно. Ова може да се искаже преку разни политички одлуки, особено ако богатите имаат поголемо влијание врз донесувањето одлуки. Исто така, може да создаде пораст на нееднаквоста во приходите.

Егзилархија

Егзилархијата владее над религиозни или етнички гупи на луѓе, а не како географска локација. Лидерот има моќ преку почесни средства и има само контрола над своите следбеници. Пример за егзилархија е Далај Лама.

Технократија

Наместо човекот да биде избран да му служи на мнозинскиот консензус на народот, во Технократијата, некој е избран за нивната техничка експертиза. Како такви, технократите донесуваат одлуки врз основа на нивното искуство и методологија, а не врз основа на јавното мислење.

Клептократија

Клептократијата претставува влада на крадци. Тие ги користат луѓето што владеат и ресурсите на земјата за да го подобрат сопственото богатство. Лидерите особено, наоѓаат начини за проневера на пари.

Минархизам

Минархизмот е форма на либертаријанизам кој обезбедува минимална служба за државата. Исто така, оваа форма на власт верува дека помалите невладини групи треба да обезбедат услуги, а не поголема владејачка целина.

Демархија

Демархијата е владин систем кој се базира на кастинг. Волонтерите формираат мали групи преку случајна селекција, и ќе и се даде специфична задача на владата. Позициите ќе имаат граници на терминот и нови лица ќе бидат случајно избрани.

Талосократија

Талосократијата е древна форма на владеење. Зборот „Талосократија“ означува “владеење на морето” или во суштина оние кои го поседуваат морето. Овој вид на влада е природно кревка затоа што откако морнарицата ќе се уништи, нивната моќ престанува.

Гениократија

Гениократија е форма на влада во која државата е управувана исклучително само од интелигентни луѓе. Се земаат предвид разни тестови за интелигнеција во однос за правото на глас и способност за да се кандидирате за член.

Меритократија

Малку поинаков поглед од оној на Гениократијата. Ако таму беа потребни интелигентни луѓе, Меритократијата е предводена од вредни и успешни луѓе. Тие напредуваат во владата врз основа на нивните достигнувања.

Етнократија

Етнократијата претставува влада која што е управувана само од една етничка група. Исто така, може да се појави како демократија, каде што предводничката етничка група ужива во правата и привилеѓиите.

Диархија

Диархијата потекнува од Индија преку владата на Индија во 1919-та година. Таа ја подели извршната власт во две владини тела.

Дистрибуирана влада

Дистрибуираната влада е модел кој ја користи најновата поврзаност на интернетот. Наместо да изберат неколку одлучувачки одлуки на една локација, во Дистрибуираната влада, многу луѓе од целиот свет ќе донесуваат одлуки на оддалечени локации. Идејата е да биде хиперлокална и да се прекине сегашната бирократска нестабилност и лобирање.

Охлократија

Доволно едноставно е да се каже дека Охлократија е кога широката маса владее. Наместо нарачување преку демократски процес, бандата тоа го презема и го прави преку насилство, гнев и предрасуди, а многу често и преку немири.

Футархија

Првично е предложена од Робин Хансон, Футархијата не се фокусира на гласање за политичарите или законодавството, туку вредностите. Луѓето гласаат за показатели и за доброто на нивната земја.

Тимократија

Дел од петте режими на Платон, Тимократијата го става имотот како највисока вредност и има воин кој го бара доброто од народот. Вообичаено, овие лидери се “возбудени”, но сепак едноставни.

Нетократија

Со почетокот на мултимедијата и интернетот, Александар Бард ја претстави идејата за Нетократија. Цвет предводен од интерактивни мрежи. Контролирајќи ги мрежите, добивате моќ и контрола врз владите, луѓето и политиката.

Течна демократија

Течнатата демократија е комбинација на директната демократија и претставничката демократија и им овозможува на сите граѓани да гласаат за сите прашања.  Исто така, може да гласаат за делегат кој ќе гласа во нивно име. Во минатото, овој систем не бил многу лесен за имплементација но денес, со предноста на интернетот, луѓето веруваат дека може да работи.

Ноократија

Прво била претставена од страна на Тејхард де Шардин. Ноократијата е футуристичка форма на власт каде комбинацијата на биолошки и вештачки умови владее со светот. Може да се нарече еден вид владин „мозок“ кој се води преку интелигенцијата.

Ергатократија

Ергатократијата е слична на комунизмот, во некои погледи. Тоа е влада која што е управувана од работничката класа на општеството.

Дистрибутизам

Спротивно од комунизмот што го става богатството во рацете на државата и капитализмот што го става богатството во рацете на олигарсите, дистрибутизмот се фокусира на ставање богатство, моќ и имот во рацете на сите човечки суштества, давајќи и овозможувајќи им на сите средства за успех.

Стратократија

Стратократијата е форма на влада со која целосно владее војската. За разлика од воената диктатура каде што нивната моќ не доаѓа од законите, во стратократија владината власт доаѓа од законот.

Електократија

Електократијата може да звучи како друг вид на демократија, но тие сепак се различни. Електократијата воедно им овозможува на луѓето да гласаат за својата влада, но не им дозволува да имаат глас во политичкиот процес или донесувањето одлуки на патот.

Теократија

Теократијата е влада што ја води Бог под водство на свештеници. Еврејскиот историчар Флавиј Јосиф го измислил терминот „Теократија“ во обид да го објасни еврејскиот политички систем во своето време на не-читателите.

Анархо-капитализам

Анархо-капитализмот работи и соработува во анархистичкото училиште, кое се залага за отстранување на државата и владеење на потполно слободен пазар. Тие веруваат дека природните закони на економијата самите ќе може да се справуваат без потреба владата да ги регулира.

Do you like this post?
  • БРАВО
  • УБАВО
  • ХАХА
  • ЛЕЛЕ
  • ТАЖНО
  • УПМ